Luật Sư: Trần Mạnh Tùng

Kết nối để thành công

Hãy là người đầu tiên đánh giá

1. Lĩnh Vực Hoạt Động

2. Giới Thiệu Về Luật Sư

Trong suốt mười năm hoạt động và công tác trong lĩnh vực pháp luật, Luật sư Trần Mạnh Tùng đã tích lũy một bề dày kinh nghiệm, đặc biệt là trong việc giải quyết hiệu quả các công việc như phân tích tổng quát các mối quan hệ pháp luật và xác định sự kiện quan trọng, từ đó tập trung vào việc xử lý vấn đề.

Tôn chỉ “Kết nối để thành công” luôn rất gắn liền với hoạt động sự nghiệp của Luật sư Trần Mạnh Tùng. Ông mong muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được với khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp. Lĩnh vực này đã gắn bó với ông trong suốt mười năm làm việc và theo đuổi nghề nghiệp của mình.

3. Bằng cấp

  • Chưa có thông tin

4. Thành viên

  • Chưa có thông tin

5. Các Vụ Việc Nổi Bật Đã Xử Lý

  • Chưa có thông tin
image