Luật Sư: Nguyễn Văn Ngọc

 

Hãy là người đầu tiên đánh giá

1. Lĩnh Vực Hoạt Động

2. Giới Thiệu Về Luật Sư

Luật sư Nguyễn Văn Ngọc không chỉ xác định sứ mệnh của mình là đưa pháp luật đến gần với nhân dân mà còn nhấn mạnh vào việc giúp mọi tầng lớp xã hội tiếp cận pháp luật một cách bình đẳng. Qua đó, ông mong muốn tạo ra một môi trường pháp lý công bằng, nâng cao ý thức pháp luật cho cộng đồng. Hành động này không chỉ làm cho pháp luật trở nên thân thiện và dễ hiểu hơn mà còn hỗ trợ cộng đồng trong việc bảo vệ quyền lợi và nắm vững pháp luật.

Ngoài ra, thông qua việc cung cấp dịch vụ đại diện tranh tụng, thực hiện thủ tục hành chính, và đại diện ngoài tố tụng, Luật sư Nguyễn Văn Ngọc đóng góp vào sự phát triển của nền tư pháp Việt Nam. Việc này không chỉ là sự hỗ trợ cho khách hàng cụ thể mà còn là một đóng góp to lớn vào sự ổn định và công bằng của hệ thống pháp luật quốc gia.

3. Bằng cấp

  • Chưa có thông tin

4. Thành viên

  • Chưa có thông tin

5. Các Vụ Việc Nổi Bật Đã Xử Lý

  • Chưa có thông tin
image