Luật Sư: Nguyễn Tiến Thịnh

Điểm tựa Pháp lý của mọi nhà

Hãy là người đầu tiên đánh giá

1. Lĩnh Vực Hoạt Động

2. Giới Thiệu Về Luật Sư

Luật sư Nguyễn Tiến Thịnh hiện là Trưởng Văn phòng Luật sư Bách Khoa và là người đảm nhận trách nhiệm trong việc trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Với hơn 18 năm hành nghề, Luật sư Nguyễn Tiến Thịnh có sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm đồng thời tham gia tư vấn và giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực như Đất đai, Dân sự, Hình sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Hôn nhân và gia đình.

Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Tiến Thịnh luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, giải đáp thắc mắc, và hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách như người nghèo, người có công với Cách mạng, người chưa thành niên, người dân tộc thiểu số, nhằm đóng góp vào việc đưa pháp luật gần hơn đến cộng đồng.

3. Bằng cấp

  • Chưa có thông tin

4. Thành viên

  • Chưa có thông tin

5. Các Vụ Việc Nổi Bật Đã Xử Lý

  • Chưa có thông tin
image