Luật Sư: Võ Hoàng Tâm

 

Hãy là người đầu tiên đánh giá

1. Lĩnh Vực Hoạt Động

2. Giới Thiệu Về Luật Sư

Thạc sĩ Võ Hoàng Tâm là người sáng lập Cilaf & Partners, chuyên gia tư vấn pháp lý hàng đầu trong các lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, và hợp đồng thương mại. Với hơn 16 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp và 9 năm đảm nhận vị trí Trưởng Phòng pháp lý tại một trong những công ty dược hàng đầu tại Việt Nam, ông đã tham gia tư vấn nhiều dự án, giao dịch mua bán doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh doanh dược phẩm, bao bì, thực phẩm chức năng, y tế, hệ thống phân phối thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản, giáo dục, nông nghiệp, vv.

Ông cũng có sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề phát sinh trong hoạt động doanh nghiệp như quản lý lao động, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý, đầu tư, đấu thầu, thuế, và đàm phán hợp đồng thương mại.

Ngoài ra, ông là Trọng tài thương mại và hòa giải viên thương mại tại Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam (STAC), cũng như là Quản tài viên. Ông đảm nhận vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ và là thành viên Hội đồng trọng tài lao động TP. Cần Thơ.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia các hội đồng chuyên môn và công tác giảng dạy pháp lý cũng như các khóa đào tạo ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo.

3. Bằng cấp

  • Thạc sĩ Luật kinh tế (LL.M) – CTU, Việt Nam.
  • Cử nhân Luật (LL.B) – CTU, Việt Nam.
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – CTU, Việt Nam.
  • Chứng chỉ Quản Tài viên.

4. Thành viên

  • Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF).
  • Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ (CABA).
  • Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam (STAC).
  • Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ (CBA).
  • Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA).

5. Các Vụ Việc Nổi Bật Đã Xử Lý

  • Chưa có thông tin
image