Luật Sư: Nguyễn Doãn Hồng

 

Hãy là người đầu tiên đánh giá

1. Lĩnh Vực Hoạt Động

2. Giới Thiệu Về Luật Sư

Trước khi thành lập Công ty Luật Quốc Tế Đà Nẵng, ông Hồng có quá trình làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, ông Hồng nhận được lời mời để tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2004. Trong thời gian làm việc tại đây, ông Hồng đã được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ thủ tục doanh nghiệp, dự án đầu tư đến soạn thảo các hợp đồng kinh tế lớn.

Năm 2007, ông Hồng tham gia vào đội ngũ chuyên nghiệp của một công ty luật hàng đầu tại Việt Nam là Công ty Luật Phuoc & Partners (P&P). Trong suốt hơn 08 năm làm việc tại đây, ông Hồng phụ trách công việc khách hàng của P&P tại Thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung.

Ngoài vai trò luật sư chuyên nghiệp, ông Hồng còn hoạt động giảng dạy luật trong các Trường Cao đẳng và Đại học tại Đà Nẵng. Hiện nay, ông Hồng cũng được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề trọng tài viên, đấu giá viên và quản tài viên theo quy định của pháp luật.

3. Bằng cấp

  • Thạc sỹ luật

4. Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.
  • Hành nghề trọng tài viên, đấu giá viên và quản tài viên
  • Giảng dạy luật trong một số trường Đại học và Cao đẳng tại Thành phố Đà Nẵng
  • Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam STAC
  • Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung MCAC

5. Các Vụ Việc Nổi Bật Đã Xử Lý

  • Chưa có thông tin
image