Luật Sư: Hoàng Đạo

 

Hãy là người đầu tiên đánh giá

1. Lĩnh Vực Hoạt Động

2. Giới Thiệu Về Luật Sư

Luật sư Hoàng Đạo có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ và đầu tư cả trong và ngoài nước. Trong suốt thời gian hành nghề, ông đã cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn cho hơn 30.000 doanh nghiệp và doanh nhân đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Luật sư Hoàng Đạo cũng được đánh giá cao trong việc giải quyết tranh tụng và đại diện theo uỷ quyền cho các doanh nghiệp trong các vụ án kinh doanh thương mại và dân sự tại Toà án và Trung tâm trọng tài thương mại Việt Nam.

Từ năm 2007, ông cùng 4 luật sư cộng sự đã sáng lập Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự (NT&Partners). Vào ngày 01/01/2014, ông và các cộng sự quyết định sáp nhập Hoàng Đạo & Partners vào NT&Partners. Hiện tại, Luật sư Hoàng Đạo đảm nhận vai trò Phó Giám đốc tại NT&Partners, phụ trách phát triển hình ảnh doanh nghiệp, mở rộng thị trường, quản lý quan hệ khách hàng và chất lượng dịch vụ. Lĩnh vực chính của ông là Thương mại, Công nghệ, Bất động sản, Ngân hàng, Lao động, Ly hôn, các vấn đề có yếu tố nước ngoài và các lĩnh vực liên quan khác.

3. Bằng cấp

  • Chưa có thông tin

4. Thành viên

  • Chưa có thông tin

5. Các Vụ Việc Nổi Bật Đã Xử Lý

  • Chưa có thông tin
image