Project Description

Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ tại LSV ?

tư vấn chuyển giao công nghệChuyển giao công nghệ là quá trình chuyển giao các kỹ năng, kiến thức, các công nghệ, các phương pháp sản xuất, các mẫu sản phẩm và các cơ sở giữa các chính phủ hay viện đại học và các học viện giáo dục khác để đảm bảo các sự phát triển và công nghệ có thể truy cập từ đa số người dùng, những người có thể phát triển và khai thác nhiều hơn công nghệ để chuyển thành các dịch vụ, vật liệu, ứng dụng, quá trình và sản phẩm mới.

LSV là một đơn vị chuyên tư vấn, thực hiện những thủ tục liên quan đến việc chuyển giao công nghệ với đội ngũ luật sư có trình độ cao, kiến thức chuyên môn tốt và dày dạn kinh nghiệm… khẳng định sẽ tư vấn, xử lý giúp các bạn thực hiện thủ tục chuyển giao công nghệ một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Chuyển Giao Công Nghệ Là Gì?

Chuyển giao công nghệ: phân ra làm hai loại là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng (có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ công nghệ). Chuyển giao công nghệ là quá trình chuyển giao các kỹ năng, kiến thức, các công nghệ, các phương pháp sản xuất, các mẫu sản phẩm và các cơ sở giữa các chính phủ hay viện đại học và các học viện giáo dục khác để đảm bảo các sự phát triển và công nghệ có thể truy cập từ đa số người dùng, những người có thể phát triển và khai thác nhiều hơn công nghệ để chuyển thành các dịch vụ, vật liệu, ứng dụng, quá trình và sản phẩm mới.

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ:  là chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu cho người khác. Người được chuyển quyền sẽ có toàn quyền quyết định đối với công nghệ sau khi được chuyển giao quyền sở hữu… Trong trường hợp đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu là công nghệ thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ:  cá nhân, tổ chức cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ của mình.

Lý Do Bạn Nên Lựa Chọn LSV Là Đối Tác!

LSV tự hào đang tạo ra sức mạnh và sinh khí cho hàng nghìn thương hiệu khách hàng qua đó nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh vì sự phát triển của thương hiệu Việt.

+0
Khách Hàng Tin Tưởng
+0
Dự Án Đã Hoàn Thành
+0
Nhân Sự Tài Năng
+0
Năm Kinh Nghiệm

Quy Trình Tư Vấn Chuyển Giao Công Nghệ

1. Tư Vấn Đối Tượng Và Hình Thức Chuyển Giao Công Nghệ.

 • Đối tượng công nghệ được chuyển giao:
  • Bí quyết kỹ thuật ( được tích luỹ, khám phá trong thời gian quá trình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của chủ sở hữu công nghệ);
  • Kiến thức kỹ thuật được chuyển giao dưới dạng phương án, quy trình, giải pháp kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu;
  • Giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ.

Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp.

 • Hình thức chuyển giao công nghệ:
  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ độc lập;
  • Phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng sau đây:
   • Dự án đầu tư;
   • Hợp đồng nhượng quyền thương mại;
   • Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;
   • Hợp đồng mua bán cở sở vật chất (bao gồm thiết bị, máy móc …) ;
  • Hình thức chuyển giao công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

2. Phạm Vi Chuyển Giao Quyền Sử Dụng.

 Phạm vi chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận:

 • Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ
 • Được chuyển giao lại hoặc không được chuyển giao lại quyền sử dụng công nghệ cho bên thứ 3
 • Lĩnh vực sử dụng công nghệ
 • Quyền được cải tạo, nâng cấp công nghệ, quyền được nhận thông tin nâng cấp công nghệ.
 • Độc quyền hoặc không độc quyền phân phối , bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra
 • Phạm vi lãnh thổ được bán sản phẩm do công nghệ chuyển giao tạo ra
 • Các quyền khác có liên quan đến công nghệ được chuyển giao

Trong trường hợp công nghệ là đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Nhận Công Nghệ.

Việc nhận chuyển giao công nghệ giúp cho bên nhận công nghệ đốt cháy giai đoạn, được sử dụng những công nghệ mới và tiên tiến. Bên nhận công nghệ được phát triển sản phẩm dựa trên những nghiên cứu của bên giao công nghệ.

Quyền của bên nhận công nghệ được quy định như sau:

 • Yêu cầu bên nhận công nghệ thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng
 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao
 • Được thuê tổ chức, cá nhân trong nước hoặc thuê tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật
 • Yêu cầu bên giao công nghệ bồi thường thiệt hại nếu bên giao công nghệ không thực hiện đúng các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Khiếu nại, khởi kiện vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật
 • Hưởng ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Bên cạnh các quyền, bên nhận có các nghĩa vụ sau:

 • Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, bồi thường thiệt hại cho bên giao công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng
 • Giữ bí mật thông tin trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của đối tác đàm phán
 • Làm thủ tục xin cấp phép chuyển giao công nghệ nếu chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, danh mục công nghệ chuyển giao thuộc diện hạn chế chuyển giao;
 • Thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng hợp đồng và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Giao Công Nghệ.

Bên giao công nghệ thường là những bên đi đầu, phát triển mạnh mẽ về công nghệ và việc chuyển giao này có thể đem lại những nguồn lợi lớn cho bên giao công nghệ. Chính vì vậy, pháp luật có những quy định về quyền và nghĩa vụ của bên giao công nghệ như sau:

Quyền của bên giao công nghệ:

 • Bên nhận công nghệ bắt buộc phải thực hiện đúng với thỏa thuận cam kết trong hợp đồng;
 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao;
 • Được thanh toán đầy đủ theo hợp đồng và hưởng quyền, lợi ích khác trong hợp đồng; hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật có liên quan;
 • Yêu cầu bên nhận phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên nhận không thực hiện đúng với thỏa thuận trong hợp đồng ( trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác);
 • Khiếu nại, khởi kiện vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các quyền, bên giao có các nghĩa vụ sau đây:

 • Bảo đảm công nghệ là hợp pháp và không bị quyền của bên thứ ba hạn chế,( trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác )
 • Thực hiện đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng; (bồi thường thiệt hại cho bên nhận công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng)
 • Giữ bí mật thông tin trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của đối tác đàm phán;
 • Thông báo cho bên nhận và tiến hành các biện pháp khi phát hiện có khó khăn về kỹ thuật làm kết quả chuyển giao công nghệ không đạt yêu cầu trong hợp đồng; (bồi thường thiệt hại cho bên nhận công nghệ, bên thứ ba do không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng)
 • Làm thủ tục xin cấp phép chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 • Không thoả thuận về điều khoản bị cấm theo Luật cạnh tranh;
 • Thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng hợp đồng và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

BẠN CẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. LIÊN HỆ NGAY!

Lời Giới Thiệu

Chúng tôi ở đây để giúp trả lời câu hỏi của bạn. các vấn đề tư pháp có thể phức tạp, các chuyên gia của chúng tôi có mặt để giúp thông báo cho bạn về mọi khía cạnh liên quan đến vấn đề của bạn. Chúng tôi tự hào lớn trong việc sử dụng chuyên môn của chúng tôi cho bạn và mong muốn được nghe từ bạn.